واژه نامه اختصاصی

س

  • سابمیت (Submit) یعنی شما مقاله را به یک ژورنال ارسال کردید! این به معنای چاپ مقاله نمی باشد.

م

  • منیواسکریپت نامبر(manuscript no): شماره دست نویس ارسالی هست ، که وقتی شما مقاله ی خودتون رو در ژورنال سابمیت میکنین ، یک کد به مقاله ی شما اختصاص پیدا می کنه و شما برای پیگیری های بعدی قبل از هر چیز باید این کد یا شناسنامه مقاله رو گزارش کنید .

و

  • ویت ادیتور ( with Editor ) : یعنی مقاله شما به دست سردبیر رسیده است و به دنبال یافتن شخص یا اشخاصی است تا داوری مقاله شما را بپذیرند.