به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند:

نشریه آماده دریافت مقالات ارزنده کلیه‌ی پژوهشگران گرامی در محورهای مربوطه می­ باشد.

 

نشریه مدیریت زنجیره ارزش در تاریخ  27/11/94 به شماره ثبت 77019 به زبان فارسی  و ترتیب انتشار دو فصلنامه به صورت رسانه برخط از فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت خود را دریافت نمود و  به صورت تخصصی در حوزه مدیریت زنجیره ارزش به جمع آوری و چاپ مقالات در این زمینه خواهد پرداخت. این مجله، مقالات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مدیریت زنجیره ارزش را نشر خواهد داد. مقالات مربوط به مرور در یک موضوع تخصّصی (مقالات تحلیلی) و مقالات کوتاه علمی نیز در این مجله قابل چاپ می‌باشند. همچنین مسائل خاص و روز در مدیریت زنجیره ارزش گاهاً به صورت شماره ویژه منتشر خواهد شد. مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه و داوری توسط متخصّصین رشته پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. مقالات نباید قبلاً در نشریات خارجی و داخلی چاپ و یا به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال شده باشند. مقالات به‌ترتیب وصول و تصویب چاپ خواهند شد. مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد. به تعداد نویسندگان، مقاله چاپ شده برای نویسنده اول جهت توزیع بین نویسندگان دیگر ارسال می‌گردد.

 

نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 1-82 

2. ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی

صفحه 16-33

کریم اسگندری؛ شیدا عرفای جمشیدی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ علیرضا احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها