راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تهیه و تدوین و شرایط پذیرش مقالات

 

جهت دریافت فایل راهنمای ورود و ثبت نام کلیک کنید

 

ماهنامه مدیریت زنجیره ارزش با هدف بازتاب فعالیت های علمی و پژوهشی در عرصه دانش مدیریت و ارتقاء و بهبود کیفیت آن درکشور فعالیت می کند دراین راستا ضمن تشکر صمیمانه از کلیه نویسندگان و پژوهشگران، تقاضا می شود مطالب خود را بر اساس موارد شکلی و محتوایی فایل زیر تنظیم نموده و به دفتر ماهنامه ارسال نمایند. تبعاً مقالاتی که مطابق با چارچوب ماهنامه نباشد، پذیرفته نمی شود.

شیوه نامه ارسال مقالات به مجله مدیریت زنجیره ارزش