کلیدواژه‌ها = مدیریت استراتژیک دانش
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-123

ناصر فقهی فرهمند