کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-123

ناصر فقهی فرهمند


3. بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 32-48

طاهره دانش فر؛ اسداله خدیوی