کلیدواژه‌ها = هویت مشترک سازمان– مشتری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

عبداله نعامی؛ سیده شیما افتخاری سینجانی؛ علی اکبر شهری مجارشین