نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگاهی برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • آگاهی برند بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]

ا

 • اثرات محیطی اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • اثربخشی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]
 • ارزش ویژه ی برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • ارزش ویژه ی برند بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • استراتژی سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]
 • اسناد برند بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • الگوریتم AHP ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • انبارداری سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • انعطاف پذیری نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 31-46]

ب

 • بازاریابی سبز اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • بازیافت سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • بازده دارایی‌ها بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • باور برند بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • بحران ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 1-13]
 • برنامه ریزی منابع سازمانی نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 31-46]
 • برند خدمات بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • بهبود عملکرد ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • بهره وری نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 31-46]
 • بهینه‌سازی ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 1-13]
 • بهینه سازی منابع نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 31-46]

ت

 • تاپسیس فازی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بروز تعارض و راهبردهای مدیریتی آن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 14-38]
 • تبلیغات بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • تداعی برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • تداعی برند بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • تسهیم دانش بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • تعارض سازمانی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بروز تعارض و راهبردهای مدیریتی آن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 14-38]
 • تعهد منابع اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • تعهد و رهبری مدیریت ارشد بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • تکنیک تصمیم گیری TOPSIS اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به‌کارگیری تکنیک TOPSIS [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 53-64]
 • توانمندسازی نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]
 • توسعه سرمایه گذاری اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به‌کارگیری تکنیک TOPSIS [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 53-64]
 • تولید سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]

ج

 • جذب مشتریان وفادار بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 39-52]

چ

 • چابکی زنجیره تأمین نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]
 • چابکی سازمانی بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]

ح

 • حمل و نقل سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]

خ

 • خرید سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • خلاقیت بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-48]
 • خودکارآمدی بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]

د

 • دانش آشکار بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-48]
 • دانش پنهان بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-48]

ز

 • زنجیره ارزش بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • زنجیره تامین ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

س

 • سازگاری با بانکداری موبایل بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • سیستم مدیریت کیفیت بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]

ش

 • شایعات برند بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]

ط

 • طراحی سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]

ع

 • عملکرد بازار اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • عملکرد سازمانی بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • عملکرد مالی اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • عوامل آمیخته بازاریابی بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 39-52]

ف

 • فرهنگ ‌سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]

ق

 • قابلیت‌های پرسنل نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]

ک

 • کیفیت ادراک شده بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • کیفیت خدمات اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • کیفیت درک شده ی برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • کوتاه‌ترین مسیر ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 1-13]

ل

 • لجستیک ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 1-13]

م

 • مدیریت ارتباط با ارباب رجوع موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه موردی: سازمان شهرداری شهرستان اسکو) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • مدیریت ارتباط با مشتری بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 39-52]
 • مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]
 • مدیریت تعارض شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بروز تعارض و راهبردهای مدیریتی آن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 14-38]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-48]
 • مدیریت دانش موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه موردی: سازمان شهرداری شهرستان اسکو) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • مدیریت زنجیره تامین ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • مدیریت زنجیره تامین سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • مشتری مداری بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • مشتری مداری موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه موردی: سازمان شهرداری شهرستان اسکو) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • مشتری مداری رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به‌کارگیری تکنیک TOPSIS [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 53-64]
 • مهارت کارکنان نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]
 • مهارت های چندگانه نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]

ن

 • نظام تولید بهنگام (JIT) بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • نوآوری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]

و

 • ویژگی های پیرامونی بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • ویژگی های مرکزی بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • وفاداری برند بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • وفاداری برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • وفاداری برند بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]