نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگاهی از برند تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 68-77]
 • آگاهی برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • آگاهی برند بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]

ا

 • اثرات محیطی اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • اثربخشی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]
 • اثربخشی سازمان تأثیر مدیریت دانش مشتری بر اثربخشی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: بانک سپه آذربایجان غربی( [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 33-48]
 • اخلاق بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 65-80]
 • اخلاق حرفهای بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 65-80]
 • ارزش بررسی سیستم‌های ارزشی مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 12-33]
 • ارزش عملکرد سازمان تأثیر CRM و ERP بر ارزش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌ و فرآیند یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت محورسازان ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 51-67]
 • ارزش ویژه ی برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • ارزش ویژه ی برند بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • استراتژی‌ نقش استراتژی‌های کارآفرینی در موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و اولویت بندی استراتژی ها به روش AHP (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 71-89]
 • استراتژی سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]
 • استراتژی نفوذ مدل مسیری بهره‌وری صادراتی از طریق استراتژی‌های ورود به بازارهای جدید بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-70]
 • اسناد برند بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • اعتبارسنجی طراحی زنجیره تامین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتبارسنجی طراحی زنجیره تأمین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 53-68]
 • اقتصاد بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • اقتصاد پایدار بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • الگوریتم AHP ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • الگوریتم فرا ابتکاری طراحی زنجیره تامین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم فرا ابتکاری طراحی زنجیره تأمین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 53-68]
 • انبارداری سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • انتخاب سفارشات طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 34-52]
 • اندازه شرکت بررسی و تعیین نحوه‌ی ارتباط قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد اقتصادی و زیست‌محیطی با در نظر گرفتن اندازه شرکت به‌عنوان عامل تعدیلگر: موردمطالعه‌ای شرکت‌های تولیدی محصولات ارگانیک در استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • انعطاف پذیری نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 31-46]

ب

 • بازاریابی بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • بازاریابی سبز اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • بازاریابی ویروسی طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تاثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی زنان کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازاریابی ویروسی طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تأثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی: زنان کلانشهر تبریز) [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 34-52]
 • بازیافت سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • بازده دارایی‌ها بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • باور برند بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • بحران ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 1-13]
 • برنامه‌ریزی تولید طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 34-52]
 • برنامه ریزی منابع سازمانی نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 31-46]
 • برنامه‌ریزی منابع سازمان تأثیر CRM و ERP بر ارزش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌ و فرآیند یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت محورسازان ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 51-67]
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی بررسی تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 13-32]
 • برند خدمات بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • برند سبز بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 21-34]
 • بهبود عملکرد ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • بهبود عملکرد بررسی سیستم‌های ارزشی مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 12-33]
 • بهره برداری از دانش بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]
 • بهره وری نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 31-46]
 • بهره وری اقتصادی ارایه مدل بهره وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‌وری اقتصادی ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 16-33]
 • بهره‌وری صادراتی مدل مسیری بهره‌وری صادراتی از طریق استراتژی‌های ورود به بازارهای جدید بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-70]
 • بهینه‌سازی ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 1-13]
 • بهینه سازی منابع نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور‌سازی تبریز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 31-46]

پ

 • پیشرفت تحصیلی بررسی و ارائه راهکارهای بهره گیری مطلوب از فناوری‌های جدید در دوره ابتدایی [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 43-58]
 • پیشرفت تحصیلی مطالعه تطبیقی پیشرفت تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در مدارس شهرستان هریس [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 19-36]
 • پویایی سیستم‌ها ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]

ت

 • تاپسیس فازی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بروز تعارض و راهبردهای مدیریتی آن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 14-38]
 • تأمین‌کننده چابک دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 33-50]
 • تبلیغات بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • تبلیغات دهان به دهان تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 68-77]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 66-76]
 • تحلیل عاملی اکتشافی دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 33-50]
 • تداعی برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • تداعی برند بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • تداعی ذهنی برند تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 68-77]
 • ترجیح مشتری تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 68-77]
 • ترجیح مشتری بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 21-34]
 • تسهیم دانش بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • تسهیم دانش مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • تسهیم دانش بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]
 • تصمیم‌گیری طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تاثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی زنان کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصمیم‌گیری طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تأثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی: زنان کلانشهر تبریز) [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 34-52]
 • تصمیم گیری چند شاخصه ارائه مدل ترکیبی و بررسی چابکی سازی زنجیره تأمین با بهره‌گیری از الگوریتم های تصمیم گیری‌های چند شاخصه‌ای DNAP و VIKOR (مطالعه موردی: صنایع تولیدی) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-18]
 • تعارض سازمانی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بروز تعارض و راهبردهای مدیریتی آن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 14-38]
 • تعهد سازمانی اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ارتباط آن بر تعهد سازمانی با بکارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اذربایجان شرقی) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-11]
 • تعهد عاطفی بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعهد عاطفی بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 1-15]
 • تعهد منابع اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • تعهد و رهبری مدیریت ارشد بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • تکنیک تصمیم گیری TOPSIS اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به‌کارگیری تکنیک TOPSIS [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 53-64]
 • تکنولوژی اطلاعات مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • توان سازمانی ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی: (مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-77]
 • توانمندسازی نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]
 • توانمندسازهای چابکی دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 33-50]
 • توانمندیهای رقابتی تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 1-15]
 • توسعه پایدار بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • توسعه سرمایه گذاری اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به‌کارگیری تکنیک TOPSIS [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 53-64]
 • توسعه منابع انسانی ارایه مدل بهره وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه منابع انسانی ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 16-33]
 • تولید دانش بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]
 • تولید سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]

ج

 • جذب مشتریان وفادار بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 39-52]

چ

 • چابکی زنجیره تأمین نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]
 • چابکی سازی ارائه مدل ترکیبی و بررسی چابکی سازی زنجیره تأمین با بهره‌گیری از الگوریتم های تصمیم گیری‌های چند شاخصه‌ای DNAP و VIKOR (مطالعه موردی: صنایع تولیدی) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-18]
 • چابکی سازمان تأثیر مدیریت دانش مشتری بر اثربخشی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: بانک سپه آذربایجان غربی( [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 33-48]
 • چابکی سازمانی بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • چند هدف طراحی زنجیره تامین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • چند هدف طراحی زنجیره تأمین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 53-68]

ح

 • حمل و نقل سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]

خ

 • خرید سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • خریدهای خانوادگی طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تاثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی زنان کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خریدهای خانوادگی طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تأثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی: زنان کلانشهر تبریز) [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 34-52]
 • خلاقیت بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-48]
 • خلاقیت بررسی و ارائه راهکارهای بهره گیری مطلوب از فناوری‌های جدید در دوره ابتدایی [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 43-58]
 • خودکارآمدی بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • خودکارآمدی مطالعه تطبیقی پیشرفت تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در مدارس شهرستان هریس [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 19-36]

د

 • دانش مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • دانش آشکار بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-48]
 • دانش پنهان بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-48]
 • دانش هوشمند مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • دیدگاه مبتنی بر منابع مدل مسیری بهره‌وری صادراتی از طریق استراتژی‌های ورود به بازارهای جدید بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-70]
 • دنمپ ارائه مدل ترکیبی و بررسی چابکی سازی زنجیره تأمین با بهره‌گیری از الگوریتم های تصمیم گیری‌های چند شاخصه‌ای DNAP و VIKOR (مطالعه موردی: صنایع تولیدی) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-18]

ذ

 • ذخیره دانش بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]

ر

 • رضایت‌مندی مشتریان بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]

ز

 • زنان طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تاثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی زنان کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تأثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی: زنان کلانشهر تبریز) [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 34-52]
 • زنجیره ارزش بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • زنجیره تأمین ارائه مدل ترکیبی و بررسی چابکی سازی زنجیره تأمین با بهره‌گیری از الگوریتم های تصمیم گیری‌های چند شاخصه‌ای DNAP و VIKOR (مطالعه موردی: صنایع تولیدی) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-18]
 • زنجیره تامین ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • زنجیره تأمین یکپارچه تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 1-15]

س

 • سازگاری با بانکداری موبایل بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • سرمایه اجتماعی ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی همکاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت اسنوا) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 78-99]
 • سیستم مدیریت کیفیت بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • سیستم و فرآیند یکپارچه تأثیر CRM و ERP بر ارزش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌ و فرآیند یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت محورسازان ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 51-67]
 • سلامت اجتماعی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • سلامت روانی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • سلامت معنوی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]

ش

 • شادکامی مطالعه تطبیقی پیشرفت تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در مدارس شهرستان هریس [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 19-36]
 • شایعات برند بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • شرکت شهرک­های صنعتی بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 53-65]

ص

 • صنایع کوچک و متوسط ارایه مدل بهره وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صنایع کوچک و متوسط ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 16-33]
 • صنعت قطعه‌سازی خودرو دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 33-50]

ط

 • طراحی سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • طرح فضای دوست‌دار کودک مطالعه تطبیقی پیشرفت تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در مدارس شهرستان هریس [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 19-36]

ع

 • عدم اطمینان محیطی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی(مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدم اطمینان محیطی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه) [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 69-82]
 • عملکرد اقتصادی بررسی و تعیین نحوه‌ی ارتباط قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد اقتصادی و زیست‌محیطی با در نظر گرفتن اندازه شرکت به‌عنوان عامل تعدیلگر: موردمطالعه‌ای شرکت‌های تولیدی محصولات ارگانیک در استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد بازار اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • عملکردخلاق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی(مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد خلاق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه) [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 69-82]
 • عملکرد زیست محیطی بررسی و تعیین نحوه‌ی ارتباط قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد اقتصادی و زیست‌محیطی با در نظر گرفتن اندازه شرکت به‌عنوان عامل تعدیلگر: موردمطالعه‌ای شرکت‌های تولیدی محصولات ارگانیک در استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد زیست‌محیطی ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]
 • عملکرد سازمانی بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • عملکرد شرکت بررسی تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 13-32]
 • عملکرد شرکت ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی: (مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-77]
 • عملکرد صادرات ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی همکاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت اسنوا) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 78-99]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • عملکرد مالی اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • عملکرد منابع انسانی بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]
 • عوامل آمیخته بازاریابی بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 39-52]

ف

 • فرماندهان بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 65-80]
 • فرهنگ ‌سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]
 • فضای سیاسی ادراک شده بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای سیاسی ادراک شده بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 1-15]
 • فناوری‌های نوین آموزشی بررسی و ارائه راهکارهای بهره گیری مطلوب از فناوری‌های جدید در دوره ابتدایی [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 43-58]

ق

 • قابلیت خرید سبز بررسی و تعیین نحوه‌ی ارتباط قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد اقتصادی و زیست‌محیطی با در نظر گرفتن اندازه شرکت به‌عنوان عامل تعدیلگر: موردمطالعه‌ای شرکت‌های تولیدی محصولات ارگانیک در استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قابلیت‌های پرسنل نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]
 • قیمت­گذاری طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 34-52]

ک

 • کارآفرینی نقش استراتژی‌های کارآفرینی در موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و اولویت بندی استراتژی ها به روش AHP (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 71-89]
 • کار تیمی بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کار تیمی بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 1-15]
 • کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نقش استراتژی‌های کارآفرینی در موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و اولویت بندی استراتژی ها به روش AHP (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 71-89]
 • کیفیت ادراک شده بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • کیفیت خدمات اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-72]
 • کیفیت خدمات بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]
 • کیفیت درک شده ی برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • کلمات کلیدی: توانمندی بازاریابی ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی: (مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-77]
 • کلمات کلیدی: سیستم‌های ارزشی مدیریت استعداد بررسی سیستم‌های ارزشی مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 12-33]
 • کلمات کلیدی: گمرک ارزیابی و رتبه‌بندی موانع و تنگناهای توسعه گمرک الکترونیک (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان غربی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 35-50]
 • کوتاه‌ترین مسیر ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 1-13]

گ

 • گردشگری بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • گمرک الکترونیک ارزیابی و رتبه‌بندی موانع و تنگناهای توسعه گمرک الکترونیک (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان غربی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 35-50]

ل

 • لجستیک ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 1-13]

م

 • مدیریت ارتباط با ارباب رجوع موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه موردی: سازمان شهرداری شهرستان اسکو) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • مدیریت ارتباط با مشتری بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 39-52]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر CRM و ERP بر ارزش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌ و فرآیند یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت محورسازان ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 51-67]
 • مدیریت استراتژیک سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 66-76]
 • مدیریت استراتژیک دانش مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بررسی تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 13-32]
 • مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]
 • مدیریت تعارض شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بروز تعارض و راهبردهای مدیریتی آن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 14-38]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-48]
 • مدیریت دانش موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه موردی: سازمان شهرداری شهرستان اسکو) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • مدیریت دانش مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • مدیریت دانش مشتری تأثیر مدیریت دانش مشتری بر اثربخشی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: بانک سپه آذربایجان غربی( [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 33-48]
 • مدیریت زنجیره تأمین بررسی تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 13-32]
 • مدیریت زنجیره تامین ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 66-76]
 • مدیریت زنجیره تامین سبز بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 83-97]
 • مدل BCC پوششی بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 53-65]
 • مدل معادلات ساختاری تأثیر مدیریت دانش مشتری بر اثربخشی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: بانک سپه آذربایجان غربی( [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 33-48]
 • مسئولیت اجتماعی بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]
 • مسئولیت اجتماعی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • مسئولیت اخلاقی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • مسئولیت اقتصادی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • مشتری مداری بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-31]
 • مشتری مداری موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه موردی: سازمان شهرداری شهرستان اسکو) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • مشتری مداری رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به‌کارگیری تکنیک TOPSIS [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 53-64]
 • مهارت سیاسی بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت سیاسی بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 1-15]
 • مهارت کارکنان نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]
 • مهارت های چندگانه نقش قابلیت‌های پرسنل در چابکی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 66-90]
 • موانع استفاده از فناوری‌ها بررسی و ارائه راهکارهای بهره گیری مطلوب از فناوری‌های جدید در دوره ابتدایی [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 43-58]
 • موانع توسعه ارزیابی و رتبه‌بندی موانع و تنگناهای توسعه گمرک الکترونیک (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان غربی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 35-50]

ن

 • نیروی انتظامی بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 65-80]
 • نظام تولید بهنگام (JIT) بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • نوآوری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در فناوری بر اثربخشی سیستمهای الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-30]
 • نوآوری ارایه مدل بهره وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوآوری ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 16-33]

و

 • واژگان کلیدی:زنجیره تأمین چابک طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 34-52]
 • واژه‌های کلیدی: استراتژی بازاریابی سبز بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 21-34]
 • واژه­های کلیدی: تحلیل پوششی داده­ها بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 53-65]
 • واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ارتباط آن بر تعهد سازمانی با بکارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اذربایجان شرقی) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-11]
 • واژه‌های کلیدی: محیط زیست ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]
 • واژه‌های کلیدی: محیط زیست سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 66-76]
 • ویژگی های پیرامونی بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • ویژگی های مرکزی بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • وفاداری برند بررسی تاثیر اسناد برند، باور برند، شایعات برند بر وفاداری برند. مطالعه موردی: (شرکت های چرم واقع در شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-63]
 • وفاداری برند رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 15-42]
 • وفاداری برند بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه موردی: کارخانجات شکلات سازی آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 43-65]
 • وفاداری مشتریان بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]
 • وفاداری مصرف­کننده به برند بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 21-34]
 • ویکور ارائه مدل ترکیبی و بررسی چابکی سازی زنجیره تأمین با بهره‌گیری از الگوریتم های تصمیم گیری‌های چند شاخصه‌ای DNAP و VIKOR (مطالعه موردی: صنایع تولیدی) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-18]

ه

 • هزینه­های عملیاتی بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 53-65]
 • همکاری سازمانی و تعهد سازمانی ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی همکاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت اسنوا) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 78-99]
 • هویت مشترک سازمان– مشتری بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]
 • هوش فرهنگی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی(مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هوش فرهنگی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه) [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 69-82]
 • هوش هیجانی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی(مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هوش هیجانی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه) [دوره 4، شماره 10، 1398، صفحه 69-82]

ی

 • یکپارچگی خارجی تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 1-15]
 • یکپارچگی داخلی تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 1-15]