سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 استاد یار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس، ایران

چکیده

محیط زیست و حفاظت از آن موضوعی است که شاید از ابتدای زندگی اجتماعی بشر قابل توجه بوده است. زنجیره تأمین (لجستیک و مدیریت عملیات) در برگیرنده لجستیک و مسئله مطرح در سطح مدیریت ارشد سازمان می‌باشد. در دنیایی که به طور دائم در حال تغییر و تحول است، ضرورت بروز واکنش‌های مناسب از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی و تولیدی دوچندان شده است. در این پژوهش با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان، استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز، شناسایی شدند که این عوامل عبارتند از: حوزه مدیریت، اقتصاد، سیاستگذاری، تکنولوژی. سپس عوامل شناسایی شده، رتبه‌بندی و اهمیت­سنجی گردید. بدین منظور از روش تحلیل سلسله­مراتبی به عنوان یک تکنیک تصمیم­گیری استفاده شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه آن دربرگیرنده 15 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع پلیمر استان فارس بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها بیانگر این است که عامل حوزه مدیریت (استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی) از بین دیگر عوامل، بالاترین رتبه را کسب کرده است. نتایج این پژوهش برای صنایعی که قصد برنامه‌ریزی در سطح استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز دارند، قابل استفاده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Green Supply Chain Management Strategies Fuzzy Analysis Hierarchy Method

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mansouri 1
  • Tayebeh Abasnejad 2
1 Master of Industrial Management, Department of Mangment, University of Hormozgan, Faculty of Humanisties, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Mangment, University of Hormozgan, Faculty of Humanisties, Bandar Abbas, Iran