طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

برآورد تقاضا، رویکرد جدیدی در مدیریت تقاضا و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین می‌باشد و ترکیب آن با قیمت‌گذاری، ابزاری قدرتمند برای کنترل تقاضا در اختیار زنجیره تأمین قرار می‌دهد. این توانمندی می‌تواند در کنار یکپارچه‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی تولید و توزیع و همچنین فرآیند انتخاب اعضای زنجیره، سود زنجیره را افزایش دهد. در این پژوهش با استفاده از رویکردهای انتخاب سفارش، برآورد تقاضا، و قیمت‌گذاری در کنار فرآیند برنامه‌ریزی تولید و فرآیند انتخاب اعضای زنجیره، توسعه‌ای بر مطالعات قبلی انجام گرفته در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش یک مدل برنامه­ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح چند دوره‌ای ارائه‌ می‌شود. هدف مدل ارائه شده ایجاد یک روش یکپارچه برای طراحی زنجیره تأمین چابک، برنامه‌ریزی تولید، انتخاب سفارش‌ها و قیمت‌گذاری است. با اجرای مدل توسط نرم‌افزار GAMS باتوجه به ظرفیت محدود تولیدکنندگان در پاسخگویی به همه تقاضاها و همچنین مقرون به صرفه نبودن پاسخ‌دهی به کل تقاضای مشتریان، در هر دوره از بین مجموعه‌ای از سفارش‌های بازارها، سودآورترین سفارش‌ها بر مبنای قیمت‌های فروش محصول به آن‌ها، انتخاب می‌شوند و با سیاست قیمت‌گذاری تقاضای سفارش‌های انتخاب شده در سطوح بهینه‌ای که سود زنجیره را بیشینه می‌کند تأمین می‌گردد. برنامه‌ریزی تولید و توزیع برای پاسخگویی به سطح تقاضای تعیین شده سفارش‌ها، ارائه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile Supply Chain Network Design with Integrated Production, Market Selection and Pricing Planning

نویسندگان [English]

  • Hassan Dehghan Dehnavi
  • Zahra Delshad
Department of Industrial Management, Yazd Branch,, Islamic Azad University, Yazd,, Iran.