مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسنده

عضو هیئت علمی (دانشیار) گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

یکی از دغدغه‌های فکری مدیران سازمان‌های موفق، رشد نیروی انسانی آن‌ها است. سازمان برای بسترسازی تفکر توسعه‌محوری افراد خود باید توجه داشته باشد که چقدر در رشد نیروی انسانی خود گام برداشته‌ است که اهمیت این مطلب باید برای مدیران سازمان جا بیافتد. زیرا این مسئله هنوز دغدغه فکری آن‌ها نشده و بسیاری از سازمان‌ها، افراد نامناسب را بدون آمادگی و مهارت‌های لازم را در کارها گمارده‌اند. از طرفی ممکن است افراد توانمند باشند اما چند شغله بودن مدیران و پرداختن به مشاغل فرعی، جزیی و روزمره باعث شده تا آن‌ها نتوانند به امر توسعه و آموزش نیروی انسانی خود بپردازند چون بر اساس انقلاب تکنولوژیکی اطلاعاتی، زبان رفتاری مدیریت در جهان تغییر یافته است. مثلاً امروز دیگر کار به معنای انجام فعالیت در سازمان‌ها نیست بلکه به معنای انجام فعالیت‌ها برای بهتر کردن کار است. آن دیگر به معنای شرح وظایف نیست بلکه به معنای فرصتی دیگر است زیرا مهم‌ترین تغییراتی که در مفاهیم مدیریتی رخ داده، تغییر در رابطه مدیر و زیر مجموعه او است. امروزه تفکر سنتی رئیس و مرئوس دیگر منسوخ شده و بحث همکاری مطرح است که در چنین فضایی متعادل اگر به توسعه منابع انسانی و هم‌افزایی اندیشه شود، یادگیری معنا می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Strategic Knowledge with Information Technology Approach

نویسنده [English]

  • Nasser Fegh-hi Farahmand
Associate Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Strategic Knowledge is a tern used by some to refer to what might be termed know-when and know-why. Although Management of Strategic Knowledge seems reasonable to conceive of these as aspects of doing, it is difficult to envision them as being separate from that doing. In other words, we can separate out strategic knowledge only in the describing, not the doing. Consequently, strategic knowledge and Information Technology is probably best thought of as a subset of declarative knowledge instead of its own category.
Most administrative and procurement officials have been less exposed to the benefits, and hence, are less open to the use of the Value Method on their programs. Many of these managers have not heard of the process. Others are unaware of its potential benefits and are unfamiliar with the costs of a value study. Traditionally, the project or process benefiting from the value study pays the cost of conducting it. For administrative or procurement processes, a proposed study may complete directly with salaries for funds. Therefore, Intelligent Knowledge administrative and procurement mangers do not perceive that immediate benefits are obtainable through a value study by Knowledge Sharing. An additional consideration affecting acceptance is that an administrative or procurement related activity may have an associated legislated by Knowledge Sharing. The Intelligent Knowledge intent of these agendas may have good motives behind them. However, in such situations the responsible individuals or organizations may prefer that the agenda be less open to scrutiny. These definitions allow reviewers of a study to quickly understand its scope and limits. To ensure the opportunity to achieve the highest value, Management of Strategic Knowledge staff attempt to keep management or administration directed mission charges flexible enough to allow innovation. Further, Intelligent Knowledge studies, by definition, remain totally independent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Knowledge
  • Intelligent Knowledge
  • Information technology
  • Knowledge sharing
  • KnowledgeManagement
  • Management of Strategic Knowledge