تعداد مقالات: 56

4. ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-13

امیرحسین عبدالعلی‌پور


6. نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 1-20

کریم اسگندری؛ نگار منفرد معصوم


13. بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 17-31

یگانه چاربند؛ نیما جعفری نویمی پور


16. بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 32-48

طاهره دانش فر؛ اسداله خدیوی


22. اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 47-72

رضا رستم زاده؛ اصغر علی محمدی سیابان