کلیدواژه‌ها = مشتری مداری
تعداد مقالات: 3
3. بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-31

یگانه چاربند؛ نیما جعفری نویمی پور