کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

کریم اسگندری؛ نگار منفرد معصوم


2. بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

عبداله نعامی؛ سیده شیما افتخاری سینجانی؛ علی اکبر شهری مجارشین