کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-72

رضا رستم زاده؛ اصغر علی محمدی سیابان


شماره‌های پیشین نشریه