نویسنده = جعفر بیک زاد
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 68-77

سیامک فرخی؛ علی یاوری؛ جعفر بیک زاد