نویسنده = کریم اسگندری
تعداد مقالات: 5
1. ارایه مدل بهره وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

کریم اسگندری؛ شیدا عرفای جمشیدی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ علیرضا احمدی


2. ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 16-33

کریم اسگندری؛ شیدا عرفای جمشیدی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ علیرضا احمدی


3. بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-80

کریم اسگندری؛ نگین میراب خانباغی


4. نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

کریم اسگندری؛ نگار منفرد معصوم